This is an automatically generated PDF version of the online resource tanzania.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2024/07/18 at 15:16
Global Media Registry (GMR) & Media Council of Tanzania - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Media Council of Tanzania LOGO
Global Media Registry

Uwingi wa Vyombo vya Habari

Je, mandhari ya vyombo vya habari vya Tanzania yanaonesha wingi na iwapo ndiyo, ni imara kiasi gani? Je, sheria ya sasa inalinda vizuri kiasi gani wingi wa vyombo vya habari? Je, ni hatari gani kubwa kwa mkusanyiko wa vyombo mbalimbali vya habari vinavyojumuisha sauti zote, maoni yote, ikiwemo kuwalaumu watu waliyoko madarakani? Viashirio hivi kumi vinatoa baadhi ya mwanga kuhusu hatari zinazokabiliwa na vyombo vya habari huru na zinazoweza kuweka wingi wa vyombo vya habari vya Tanzania hatarini.

  • Project by
    Media Council of Tanzania
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ